Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
30.jpg
Bottom Curve

Tá liosta déanta againn thíos de líon áirithe eagraíochtaí atá in ann cabhrú le linn tuile. Coinnigh na h-uimhreacha seo ag an láimh ionas go mbeidh tú in ann iad fháil go réidh in am práinne. Cé go bhfuil gach iarracht déanta chun iontaofacht na suímh ar an liosta a chinntiú ní féidir é seo a bheith ghlactha mar droimsríobhinn do na suímh seo.

Uimhreacha Teagmhála Úsáideach

Uimhreacha éigeandála

999 nó 112
Iarr orthu an seirbhís práinne atá ag teastáil uait.

 • Otharcharr
 • Gardaí
 • Bád tarrthála
 • Tarrtháil Sléibhe/ Chósta
 • Briogáid dóiteain
 • garda cósta
 • Eile

Tabhair an seoladh nó áit a bhfuil cúnamh riachtanach. Bí chomh cruinn agus is féidir.

Na Seirbhísí Sláinte 1800 520 520
Uisce 1890 202 021 / 1890 200 191
Leictreachas 1850 372 999
Gás 1850 20 50 50
Guthán Eircom : 1901
  EsatBT : 1800 924 924
Údarás Áitiúil Údarás Áitiúil
Oifigigh Rialaithe Foirgníochta Building Control Officers
Innealtóir Struchtúrtha / Suirbhéir Cumann Innealtóirí Comhairleacha na hEireann - 642 5588
An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh 1890 50 00 00
An Roinn Comhshaoil 1890 20 20 21
Oifig na n-Oibreacha Poiblí

Re-phost: info@opw.ie

 

Árachas

Nuair a bhíonn iarratas árachais á chur isteach agat ar dhamáiste tuile, cuimhnigh ar iad seo a leanas:

 • Cur glaoch ar line éigeandeála 24-uair a chloig do chomhlacht árachais chun an próiseas a thosnú chomh luath agus is féidir.
 • Tosaigh ar phumpáil agus obair chóirithe éigeandála chun do mhaoin a chosaint ó a thuilleadh damáiste.
 • Faigh comhairle ó do chomhlacht árachais maidir le conraitheoirí nó tógálaithe creidiúnacha.
 • Deimhnigh le do chomhlacht árachais má bhíonn ort bogadh isteach i gcóiríocht ionadúil, mar bíonn sé seo clúdaithe faoin bpolasaí go minic.
 • cinnte go bhfuil a fhios ag do chomhlacht árachais cén áit ar féidir leo teacht ort má bhíonn ort bogadh go áit éigin eile.
 • Do keep an inventory of all your correspondence with your insurance company.
 • cur tús le haon obair gan cead ó do chomhlacht árachais.

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtail Áitiúil - údaráis áitiúla
Authorities
- chun do Údarás Áitiúil a sháinniú Údarás Áitiúil

Building Control Officers Údarás Áitiúil comhairle agus treoireacha a thabhairt chun a chinntiú go gcomhlánfaidh aon obair atá pleanáilte le bheith déanta le rialacháin tógála - Treoir Theicniúil
Doiciméid A-M Building Control Officers
Is féidir le Údaráis Áitiúla comhairle a thabhairt ar dhraenacha agus draenáil i do cheantar, agus cibé acu atá bóthair faoi uisce srl.

Met Eireann - www.met.ie

Cumman Innealtóirí Comhairleacha na hEireann (CICÉ) - i gcóir comhairle ar shuirbhéanna structúrtha. I gcóir eolaire de innealtóirí structúrtha de chuid an CICÉ féach ar shuíomh idirlíon website www.acei.ie

Citizens Information (information on social and public services): www.citizensinformation.ie, 0761 07 4000

 
Fíricí faoi thuilte

 
Is féidir le tuiluisce clúdaigh dúnphoill agus draenála a bhogadh, ag cruthú contúirtí dofheicthe.