Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
30.jpg
Bottom Curve

We wrześniu 2004 Rząd potwierdził, że Biuro Robót Publicznych (Office of Public Works) jest wiodącą agencją rządową odpowiedzialną za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, której powierzono stworzenie zintegrowanego i wielopłaszczyznowego programu zmierzającego do ograniczenia ryzyka i skutków powodzi.

Powodzie są naturalną i nieodłączną częścią życia w Irlandii. Zwykle spowodowane są nałożeniem się zdarzeń takich jak wystąpienie rzeki z brzegów, sztormy przybrzeżne czy zablokowana lub przeciążona sieć kanalizacji deszczowej. W ostatniej dekadzie kraj nawiedziły liczne, gwałtowne powodzie. Wobec ogromnej niszczącej siły powodzi ważne jest, aby ludzie, których domy są na nią narażone, podjęli stosowne działania w celu jej powstrzymania.

floodimage.jpg

Przewiduje się, że zmiany liczby opadów i podniesienie się poziomu morza, będące skutkiem zmian klimatycznych, może w przyszłości doprowadzić do częstszego i gwałtowniejszego występowania powodzi. Chociaż nie możemy zapobiec klimatycznym przyczynom powodzi, możemy podjąć odpowiednie działania, aby się do niej przygotować i zredukować powstałe w jej wyniku zniszczenia i trudne doświadczenia. Poza bezpośrednim zagrożeniem życia i zniszczeniem mienia, powódź wpływa na życie ludzi na wiele innych, mniej namacalnych, sposobów. Należy do nich utrata przedmiotów o wartości sentymentalnej, przykra konieczność sprzątania po powodzi, niewygody życia w tymczasowych lokalach zastępczych w czasie porządkowania własnych domów, jak również ciągła obawa wystąpienia powodzi w przyszłości.

Ta strona internetowa ma na celu zapewnienie pomocy praktycznej wszystkim tym, których domy lub firmy mogą być zagrożone. Zawartość strony należy traktować wyłącznie informacyjnie. Jej intencją jest rozszerzenie dostępu publicznego do informacji na temat powodzi. Dokładamy wszelkich starań, przygotowując materiały do publikacji, jednak Office of Public Works (Biuro Robót Publicznych) nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przeoczenia, czy omyłki znajdujące się na tej i innych powiązanych z nią stronach internetowych.