Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
5.jpg
Bottom Curve

Jak Moge Sie Przygotowac do powodzi

Badz przygotowany
Pobierz broszur? - Przygotowanie do powodzi (111 kbs)


Produkty do ochrony przeciwpowodziowej (177 kbs)


Je?eli mieszkasz na terenie zagro?onym powodzi? powiniene? zawsze by? przygotowany na jej wyst?pienie. Warto po?wi?ci? czas na przygotowanie planu post?powania w razie powodzi - oszcz?dzi ci to sporo pieni?dzy i stresu, a mo?e nawet uratowa? ?ycie.

floodimage4.jpg