Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
80.jpg
Bottom Curve

Jak moge sie przygotowac do powodzi

Ochrona ubezpieczeniowa
Kiedy zg?aszasz ubezpieczycielowi szkod? wynik?? na skutek powodzi pami?taj o poni?szych wskazówkach, co robi?, a czego unika?:

 • Upewnij si?, ?e Twój dom jest ubezpieczony i czy ubezpieczenie obejmuje ryzyko powodzi.
 • Zadzwo? na infolini? swojej firmy ubezpieczeniowej, aby jak najszybciej rozpocz?? procedury.
 • Zle? jak najszybciej osuszanie budynku i prace remontowe, aby unikn?? dalszych zniszcze?.
 • Porad? si? swojej firmy ubezpieczeniowej na temat renomowanych firm budowlanych.
 • Sprawd? warunki ubezpieczenie i upewnij si?, czy polisa obejmuje utrat? i zniszczenie mienia (mo?esz te? sprawdzi? stron? internetow? ubezpieczyciela). Je?li tak, sprawd? limit ubezpieczenia.
 • Wype?nij formularz zg?oszenia szkody zawieraj?cy jej przyczyn? i za??cz kosztorysy napraw lub wymiany*.
 • Je?li musisz opu?ci? swój dom i zamieszka? gdzie? na czas powodzi sprawd? czy Twoje ubezpieczenie pokryje i tak? okoliczno??.
 • Upewnij si?, ?e Twoja firma ubezpieczeniowa wie, jak si? z Tob? skontaktowa? je?li b?dziesz musia? opu?ci? dom.
 • Zapisuj wszystkie rozmowy z firm? ubezpieczeniow? i przechowuj wszelk? z nimi korespondencj?.
 • Sfotografuj szkody powodziowe lub zarejestruj je na video.
 • Zaznacz na ?cianie poziom wody powodziowej.
 • Nie zaczynaj ?adnych prac bez uprzedniej zgody firmy ubezpieczeniowej.
 • Je?li to mo?liwe nie wyrzucaj nic zanim nie zobaczy tego rzeczoznawca. Ewentualnie mo?esz zrobi? zdj?cia przedmiotów przed wyrzuceniem ich.

* Pami?taj, ?e umowa ubezpieczenia mo?e nie obejmowa? normalnego zu?ycia rzeczy.