Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
16.jpg
Bottom Curve

Co robic w przypadku powodzi

Skazenie
Wody powodzi cz?sto s? zanieczyszczone, g?ównie przez nieoczyszczone ?cieki, rozlane chemikalia i pad?e zwierz?ta.

  • No? zawsze odzie? ochronn?, kiedy pracujesz w wodzie powodziowej lub w jej pobli?u.
  • Przemywaj wszystkie skaleczenia i zabezpieczaj je wodoodpornym plastrem.
  • Je?li ulegniesz zranieniu w czasie powodzi, powiniene? uda? si? do lekarza i otrzyma? szczepionk? przeciwko t??cowi.
  • Ma?e dzieci, kobiety w ci??y, ludzie starsi i niesprawni ruchowo lub innymi problemami zdrowotnymi powinni unika? kontaktu z wod? powodziow?.
  • Je?li ?le si? poczujesz lub je?li ?ykniesz wod? powiniene? skontaktowa? si? z lekarzem.