Cookie Settings

SEIRBHÍS ÉIGEANDÁLA

Má tá éigeandáil ann, cuir glaoch ar na seirbhísí éigeandála ar

Tá na hÚdaráis Áitiúla freagrach as bainistíocht éigeandála áitiúla, tuilte ina measc.  Ar an leibhéal áitiúil, i ngach ceantar ina dtarlaíonn tuilte, cuirtear Foirne Measúnaithe Tuilte an Údaráis Áitiúil i bhfeidhm agus bíonn siad ag obair gach lá ó thús deireadh tuilte

ÚDARÁS ÁITIÚIL: AN CABHÁN – CILL CHAINNIGH

Comhairle Chontae an Chabháin

 www.cavancoco.ie

(049) 437 8300 (An Phríomhuimhir)

(087) 611 8116 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae an Chláir

 www.clarecoco.ie

(065) 682 1616 (An Phríomhuimhir)

(087) 416 9496 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Chorcaí

 www.corkcoco.ie

(021) 427 6891 (An Phríomhuimhir)

(021) 480 0048 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Cathrach Chorcaí

 www.corkcity.ie

(021) 492 4000 (An Phríomhuimhir)

(021) 496 6512 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Dhún na nGall

 www.donegalcoco.ie

(074) 917 2222 (An Phríomhuimhir)

Uisce: (074) 917 2399 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Bóithre: (074) 917 2288 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

 www.dublincity.ie

(01) 222 2222 (An Phríomhuimhir)

(01) 679 6186 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

 www.dlrcoco.ie

(01) 205 4700 (An Phríomhuimhir)

(01) 677 8844 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Fhine Gall

 www.fingalcoco.ie

(01) 890 5000 (An Phríomhuimhir)

(01) 873 1415 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Chontae na Gaillimhe

 www.galway.ie

(091) 509 000 (An Phríomhuimhir)

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

 www.galwaycity.ie

(091) 536 400 (An Phríomhuimhir)/(Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Chiarraí

 www.kerrycoco.ie

(066) 718 3500 (An Phríomhuimhir)

(066) 718 3588 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Chill Dara

 www.kildare.ie

(045) 980 200 (An Phríomhuimhir)

1890 50 03 33 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Chill Chainnigh

 www.kilkennycoco.ie

(056) 779 4000 (An Phríomhuimhir)

1890 252 654 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

 
ÚDARÁS ÁITIÚIL: LAOIS – ROS COMÁIN

Comhairle Chontae Laoise

www.laois.ie

(057) 866 4000 (An Phríomhuimhir)

Comhairle Chontae Liatroma

www.leitrimcoco.ie

(071) 962 0005 (An Phríomhuimhir)

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

www.limerick.ie

(061) 556 000 (An Phríomhuimhir)

(061) 417 833 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae an Longfoirt

www.longfordcoco.ie

(043) 334 3300 (An Phríomhuimhir)

1850 211 525 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Lú

www.louthcoco.ie

(042) 933 5457 (An Phríomhuimhir)

1890 202 303 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Mhaigh Eo

www.mayococo.ie

(094) 902 4444 (An Phríomhuimhir)

(094) 902 4444 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Chontae na Mí

www.meath.ie

(046) 909 7000 (An Phríomhuimhir)

1890 445 335 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Mhuineacháin

www.monaghan.ie

(047) 30 500 (An Phríomhuimhir)

Comhairle Chontae Uíbh Fhailí

www.offaly.ie

(057) 934 6800 (An Phríomhuimhir)

1890 750 750 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Ros Comáin

www.roscommoncoco.ie

(090) 663 7100 (An Phríomhuimhir)

(090) 663 7100 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

ÚDARÁS ÁITIÚIL: SLIGEACH – CILL MHANTÁIN

Comhairle Chontae Shligigh

www.sligococo.ie

(071) 911 1111 (An Phríomhuimhir)

Comhairle Contae Átha Cliath Theas

www.sdcc.ie

(01) 414 9000 (An Phríomhuimhir)

(01) 457 4907 (Out of Hours)

Comhairle Contae Thiobraid Árann

www.tipperarycoco.ie

(076) 106 5000 (An Phríomhuimhir)

1890 923 948 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

www.waterfordcouncil.ie

(076) 106 5000 (An Phríomhuimhir)

Comhairle Chontae na hIarmhí

www.westmeathcoco.ie

(044) 933 2000 (An Phríomhuimhir)

(044) 933 2000 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Chontae Loch Garman

www.wexford.ie

(053) 919 6000 (An Phríomhuimhir)

1890 666 777 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

Comhairle Contae Chill Mhantáin

www.wicklow.ie

(0404) 20 100 (An Phríomhuimhir)

(01) 291 6117 (Taobh Amuigh d’Uaireanta Gnó)

 
FÓNTAIS

Líonraí BSL

esbnetworks.ie

1850 372 999

Uisce Éireann

water.ie

1890 278 278

Líonraí Gáis

gasnetworks.ie

1850 20 50 50

FEIDHMEANNACHT NA SEIRBHÍSE SLÁINTE

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE)

hse.ie

1850 24 18580

Met Éireann

Met Éireann

met.ie

01 806 4200

AN OIFIG UM PLEANÁIL ÉIGEANDÁLA

An Oifig um Pleanáil Éigeandála

emergencyplanning.ie

1890 252 736

RANNA RIALTAIS

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

gov.ie/agriculture

01 607 2000

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitúil agus Oidhreachta 

gov.ie/housing

1890 202 021

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

enterprise.gov.ie

1890 220 222

An Roinn Coimirce Sóisialaí

gov.ie/welfare

1890 662 244

Oifig na nOibreacha Poiblí

gov.ie/opw

046 942 2000

 
EILE

Association of Consulting Engineers of Ireland

acei.ie

01 642 5588

Faisnéis do Shaoránaigh

citizensinformation.ie

0761 07 4000

Teagasc

teagasc.ie

057 917 0200